home / all / * คุณลูกค้าสามารถสั่งทำสินค้าได้เพียง 1 รายการเท่านั้น ! แต่สามารสั่งได้หลายจำนวนต่อ 1 รายการ
ราคา 23

฿23 / ถุง

เมล็ดพันธ์ข้าว

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿23 / ถุง

เมล็ดพันธ์ข้าว

สั่งทำเลย
ราคา 200

฿200 / ถุง

หมูหวาน

สั่งทำเลย
ราคา 250

฿250 / ถุง

สารปรับปรุงดิน

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿250 / ถุง

สารปรับปรุงดิน

สั่งทำเลย
ราคา 45

฿45 / ใบ

หมอนขิด

สั่งทำเลย
ราคา 1,000

฿1,000 / กิโลกรัม

รังไหม(ตัดตักแด้ออก)

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿1,000 / กิโลกรัม

รังไหม(ตัดตักแด้ออก)

สั่งทำเลย
ราคา 100

฿100 / ใบ

ตะกร้าสานทางมะพร้าว

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿100 / ใบ

ตะกร้าสานทางมะพร้าว

สั่งทำเลย
ราคา 20

฿20 / ขวด

น้ำมันเหลืองสมุนไพร

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿20 / ขวด

น้ำมันเหลืองสมุนไพร

สั่งทำเลย
ราคา 20

฿20 / ขวด

น้ำหมักชีวภาพ

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿20 / ขวด

น้ำหมักชีวภาพ

สั่งทำเลย
ราคา 80

฿80 / ถุง

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿80 / ถุง

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

สั่งทำเลย
ราคา 50

฿50 / ถุง

ปุ๋ยอินทรีย์

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿50 / ถุง

ปุ๋ยอินทรีย์

สั่งทำเลย
ราคา 100

฿100 / แพ็ค

อาหารแปรรูป

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿100 / แพ็ค

อาหารแปรรูป

สั่งทำเลย
ราคา 250

฿250 / ใบ

ตะกร้า

สั่งทำเลย
ราคา 100

฿100 / กิโลกรัม

หม่อนไหม

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿100 / กิโลกรัม

หม่อนไหม

สั่งทำเลย
ราคา 100

฿100 / ขวด

น้ำมันเหลือง

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿100 / ขวด

น้ำมันเหลือง

สั่งทำเลย
ราคา 35

฿35 / อัน

หมอนขิด

สั่งทำเลย
ราคา 70

฿70 / ขวด

น้ำมันเหลือง

สั่งทำเลย

ดูรายละเอียด

฿70 / ขวด

น้ำมันเหลือง

สั่งทำเลย